Shakira Moves

[:sv]INGA FÖRKUNSKAPER

Lär dig att röra dig som Shakira! Vi har alla sett Shakira få sin kropp göra det hon vill, allt från att röra sig mjukt som vågor till rytmiska skakningar och nu får du chansen att lära dig hantera din kropp likadant. Du får en grund i enkel Magdans, häftig Reggaetón, skakande Afrocolombianska danser m.m. Ta kontroll över din kropp! För att bli ännu bättre kan du även gå Reggaetónkursen.

shakira-sexy-wallpaper

[:en]NO PRIOR KNOWLEDGE

Learn how to move like Shakira! We have all seen Shakira make her body do what she wants it to do, everything from moving softly like waves to rhythmic shaking and now you have the opportunity to handle your body the same way. You’ll have the basics in Belly dancing, awesome Reggaetón, shaking Afro Colombian dances etc. Take control of your body! To become even better you can also attend the Reggaetón course.

shakira-sexy-wallpaper

[:es]SIN PREVIO CONOCIMIENTO

Aprender a moverse como Shakira! Todos hemos visto como Shakira hace que su cuerpo haga lo que quiera que haga, todo lo que se mueva suavemente como las olas de sacudidas rítmicas y ahora usted tiene la oportunidad de manejar el cuerpo de la misma manera. Va a tener los conceptos básicos en el baile del vientre, impresionante Reggaetón, sacudiendo danzas afrocolombianas etc. Tome el control de su cuerpo! Para llegar a ser aún mejor, también se puede participar en el curso de Reggaetón.

shakira-sexy-wallpaper

[:]